طرح قالب: ته قفلی درب مادری

اشتراک :


طرح قالب: ته قفلی درب مادری

این مدل دارای درب‌های قفلی زیرین و درب‌های استاندارد در قسمت فوقانی کارتن است. امکان کاربری آسان و مناسب برای محصولات غذایی یا دارویی که وزن زیادی ندارند. طرح فوق بر اساس استاندارد FEFCO، کد 0216 است.