استاندارد یا مادری

اشتراک :


طرح قالب: استاندارد یا مادری

کارتن استاندارد یا مادری با درب‌های بالا و پایین هم شکل که به صورت پروانه‌ای باز می شوند.

کارتن استاندارد یا مادری متداول‌ترین نوع کارتن برای بسته بندی محصول است. 

این مدل بدون نیاز به قالب هم قابل تولید است. طرح فوق براساس استاندارد FEFCO،کد0201 می باشد.