طرح قالب: درب دوبل

اشتراک :


طرح قالب:درب دوبل
این مدل درست مانند کارتن استاندارد بوده ولی برای محافظت بیشتر از محصول، درب‌ها به صورت کامل هم پوشانی داشته و هر درب کل عرض کارتن را کاور می‌کند. این کد بدون قالب نیز قابل تولید است. طرح فوق براساس استاندارد FEFCO، کد0203 می باشد.