طرح قالب: پیتزایی

اشتراک :


طرح قالب: پیتزایی
این مدل بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی در هم قفل می شود و از استحکام خوبی در دیواره ها برخودار است. در این نوع قالب هنگامی که کارتن باز می‌شود محصول می‌تواند به‌راحتی از پشت بسته بندی خارج شود. طرح فوق براساس استاندارد FEFCO، کد 0426 است.