طرح قالب: نیم کارتن استاندارد

اشتراک :


طرح قالب:نیم کارتن استاندارد 
کارتن با درب‌های استاندارد انتهایی و بدون درب رویه که می‌تواند به صورت برعکس به عنوان درپوش نیز استفاده شود. این مدل بدون نیاز به قالب هم قابل تولید است. طرح فوق بر اساس استاندارد FEFCO، کد 0200 می‌باشد.