حمل و نقل

یکی از نکات مهم در حمل و نقل جلوگیری از آسیب به محصول است در واقع تضمین سلامت کالا وارسال به موقع آن را می توان آخرین بخش از فرایند تولید درنظر گرفت . بخش حمل و نقل  شرکت کارتن پارت با بهره گیری از ماشین های اتاق دار , این وظیفه مهم را به بهترین صورت ممکن انجام می دهد.

کارتن سازی,شرکت کارتن سازی پارت کارتن ,طراحی وتولید کارتن