چاپ فلکسو

چاپ فلکسو چیست؟ 

چاپ فلکسو نوعی چاپ است که در آن یک صفحه انعطاف پذیر به نام کلیشه که ازجنس ژلاتین است با ورق کارتن تماس دارد . این روش به دلیل انعطاف کلیشه فلکسو نام گرفته است.

ازچاپ فلکسو به صورت گسترده جهت بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود.

 شرکت کارتن پارت به واسطه برخورداری از دستگاه های مدرن چاپ فلسکو که دارای سیلندرهای آنیلوکس می باشند توانایی تولید انواع کارتن با کیفیت چاپ بالا را دارا می باشد.

 

 چاپ فلکسو روی انواع کارتن,کارتن سازی با روش ها یمختلف چاپ